Billeder RAAS

 

 

 

 

Tilbage til forside - Nicaragua: Klik her

Nedenstående billeder er giver et indtryk af den sydlige autonome region fra den tid, vi boede der.


Kort over Regionen

Bluefields Havn.

På havnen bliver de åbne pangaer læsset med gods og passagerer,
det er ordinær lokal trafik til små lokalsamfund i de forskellige lagooner på kysten.

Næste billede er lidt af havnen, hvor pangaer vedligeholdes.

Det tredje bllede er læsning af en slow boat,
der transporterer større mængder gods og varer ud til de lokale samfund i regionen.
Det ses at det er alt fra indbo til gas flasker.

El Bluff.

El Bluff er et lille samfund på ca. 3.000 indbyggere, det er på en tidligere smal landtange,
hvor der er toldstation og flådestation.

Panga molen og landtangen blev ødelagt ved orkanen "Joan" i 1988.

Billederne viser den overdækkede mole for pangaer, der blev etableret til erstatning for den gamle.
Skolebørnene sejler tværs over Bluefilds bugten for at komme i skole i Bluefields.

Kukra Hill

Billeder fra en lille kommune nord for Bluefileds, som hedder Kukra Hill.

De første billeder viser det gamle anløbssted ikke blot for pangaer, men også for mindre fragtskibe,
der har en port i stævnen, der kan slås ned ligesom på et landgangsfartøj.

Der er industrier med sukker og palmeolie her, det kræver den bedre havn.

2 billeder, der viser den nye havn, hvor man til venstre i første billede kan se den nedsænkede rampe
for anløb af fragt skibet.

Der blev bygget en ny bygning til administration af havnen,
men samtidig som venterum for passagerer til pangaerne.

Billedet til venstre viser vejen fra havnen til byen Kukra Hill.

Den var i meget dårlig stand og blev istandsat og forbedret.

Billedet til højre er fra byen, huset er den kommunale administration
samt kontor for byens Alcalde - borgmester.

Pearl Lagoon.

Det næste anløb mod nord er ved byen Pearl Lagoon,
hvor den største befolkningsgruppe er kreoler og miskitos, man er næsten udelukkende engelsk talende.

De første 3 billeder viser den gamle flyde ponton, hvor bådene rundt i en forholdsvis stor kommune
lagde til med gods og passagerer.
Det sidste lille blå hus var administration og billetsalg m.m.

De 3 billeder herover viser den nye havn med fuldt udbygget kaj anlæg tilkørsel,
ikke mindst administrations huset med ventesal, billetsalg m.m.

Pearl Lagoon byen er hovedsæde i kommunen der i 2005 havde ca. 8.500 indbyggere.

Der var ingen motor køretøjer i byen, så alt foregik til fods eller på cykel.

På vej gennem byen passeres den Moraviske Kirke og der fortsættes ad en bred anlagt gang og cykelsti
over sumpene udenfor byen til en lille bebyggelse "Raitipura",
hvor et andet dansk projekt har været involveret i byggeri af huse efter orkanen "Joan" i 1988.

Luftbilledet til højre viser byen, men også den hvide linje af vejen til Raitipura.

På denne vej kunne man møde politiet på cykel.
Den underordnede betjent havde sit våben på ryggen,
hvorimod betjenten af højere rang sikkert havde sit våben i siden.

Denne vej gav mulighed for at børn fra Raitipura kunne komme i skole inde i Pearl Lagoon
en strækning på ca. 3 km.
Husene var helt ensartede, hvilket kan ses på det sidste billede.

Pearl Lagoonen / Laguna de Perlas.

Lagunen har et stort areal med åbent farvand, hvor der er meget fiskeri fra deres simple både.

Her er der anlagt anløbsmoler for at give adgang til de lokale små samfund.

Molerne kan være temmelig lange, da lagunen tæt ved kysten, kan være meget lavvandet.

Således kan lidt større både anløbe og bringe forsyninger til stedet,
som ligeledes kan sende evt. produkter den anden vej.

Marshall Point.

Her ses molen ved Marshall Point, en fisker der er i sin båd og
det næste viser den lille Moraviske Kirke.

Her er man indenfor i deres stue ved et spisebord, hvor kvinderne sidder og spiser.

Billede til højre er fra køkkenet med ildstedet, hvor maden tilberedes, læg mærke til væggene,
der er god ventilation, så der bliver ikke så let "røg i køkkenet".

Det specielle ved dette samfund er, at de tilhører den oprindelige befolkning, der kaldes "Garifunas".

Det er den befolkning, som kommer tættest på de oprindelige afrikanske slaver,
det ses bl.a. på deres hår, der er krøllet.
De har deres egne traditioner med rødder i Afrika i bl.a. musik og underholdning,
samt deres kulør, da de er meget mørke.

Billederne viser skolebørnene i ders uniformer og lillebror, som er kommet højt op.
Husene er meget simple og de mænd, der ses, er meget mørke med krøllet hår.

Omkring år 2000 var der 385 indbyggere fordelt på 72 familier.

Tasba Pauni.

Fra Marshall Point går turen tværs over Pearl Lagunen, hvor en lille kanal fører ind til
den mindre lagune ved Tasba Pauni.

Billedet viser landsbyen Tasba Pauni på den meget smalle landtange der er imellem lagunen
og det åbne hav. De hvide klatter er bølgeslaget fra det Caribiske Hav.

Her var der omkring år 2000 i alt 2.850 indbyggere fordelt på 365 familier.

Anløbsmolen ud til lagunen set både fra vandsiden og landsiden.
Gangstien i beton fører på tværs af landsbyen helt ud til stranden ved det Caribiske Hav.

Det næste billede er et anlæg, hvor de mindre både og pangaer kan anløbe.
Herfra ser landsbyen ikke ud af ret meget.

Befolkningen er Miskitos og derfor engelsk talende, men de har også deres eget sprog miskito

Ved ankomsten til landsbyen er der det røde skilt som frit oversat betyder
at man bliver budt velkommen til Tasbapauni af de oprindelige kvinders bevægelse.

Dernæst et kig igennem landsbyen langs gangstien.

Den store bygning var en forsamlingsbygning, men ellers en meget blandet bebyggelse
med gode huse og mere simple huse.

Hundene ved hvor de kan få mad.

Stranden med havgående både og gribbe, der finder ådsler.
Børnene leger på stranden og en mand er igang med sit håndarbejde.

Karawala.

Her en avisartikel der fortæller om miskitoernes tabte Kongerige.

Vi er nu kommet til den nordligste kommune til byen Karawala efter en tur på 3 timer fra Bluefields.

Befolkningen er Ulvas, det skulle være det eneste sted i landet, hvor de stadig bor.

Et billede taget fra flyet til Puerto Cabezas, hvor bebyggelsen kan ses, samt en lys stribe,
der er den sti /vej som forbandt stedet med en lille bebyggelse Franci Sirpi.

Billede til højre viser anløbsmolen i Karawala.

Her igen et billede af den Moravisk Kirke i Karawala.

Billeder fra forbindelsen på ca. 8 km kun afbrudt af en bredere flod.

Et hus i Francia Sirpi bygget på pæle.

Rio Escondido.

Fra Bluefields går turen nu mod vest ad Rio Escondido, hvor der for de meste sejles i en åben "Panga" - speed båd,
som ses på billedet, en tur på 90 km og den tager 1½ time.

Floden er international vandvej og har ligeledes skibstrafik med rimelig store skibe.

Byen el Rama.

San Augustin Molen.

Overfor byen El Rama blev der anlagt anløbsmole både for pangaer og for lidt større skibe.

Ved byen El Rama er der en anløbsplads,
hvor man samles inden pangaer transporterer personerne over floden.

Et billede af lastbilen med ruf over og der ses varer, men den bruges ligeledes til person transport.
Før vejanlægget var det kun muligt at vandre eller ride på hesteryg.

El Pavon Vejen.

Fra San Augustin molen går en anlagt jordvej 20 km ind i landet og dette har medført,
at landmændende på en mindre lastbil kan få deres produkter frem til floden og til marked i El Rama.

Landbrugerne skal af og til have transporteret kvæg over floden - de svømmer ledsaget af bøndernes kanoer.
Kvæget bliver samlet inden det drives videre ad vejen.

Et billede der giver indtryk af området med ryttere inden vejen blev anlagt.
Et lille hus med mulighed for salg af nogle fornødenheder og hestene venter på den videre færd.

Billede set fra vejen tilbage mod floden.
Alt arbejde udgravning m.m. blev udført med hakke, skovl og spade.

En nødtørftig overdækning med hængekøjer til de arbejdere, som ikke kunne nå hjem for overnatning.
Billedet til højre viser et mindre hus i en landsby.


Et blik på den færdige vej, som betød en virkelig forbedring af leve vilkårene, for dem der boede i oplandet til vejen.
Ret hurtigt fandt man ud af, at en mindre lastbil kunne bruges til transport.

Muelle de los Bueyes.

Længere mod vest var en mindre by og kommune - Muelle de los Bueyes.

På billedet til venstre ses bygningen med påskrift, det er det lokale kommunekontor,
hvor administrationen er hjemmehørende.
Billedet til højre viser folk på vandring igennem byen.

Las Pavas vejen.

Ved første besøg i området kunne der køres i jeep indtil området så ud som billedet til venstre.
Dernæst en travetur indtil en landejendom, hvor anlæg af vejen blev drøftet.
Tilbageturen til bilen var på hesteryg.

Billeder fra vejen efter anlæg. hvor transport nu kunne ske med en traktor og vogn.
En gruppe arbejdere igang med at etablere vejen og et mindre hus ved vejsiden.

Et billede fra en lokal familie, hvor de boede.

Corn Island.

Den sidste del om RAAS er en tur ud til øen Corn Island en flyvetur på en lille time fra Bluefields.

Øen blev meget beskadiget af orkanen Joan i 1988.
Men var nu rimelig genopbygget og træerne kommet i vækst igen.

Havnen.

Havnen var helt ødelagt og en ny havn blev anlagt både for skibstrafik, men også for pangaer.
Et større skib med klap som et landgangs fartøj er under anløb.

På de nederste billeder er en panga til øen Lille Corn Island, samt et blik over havneområdet.

Generelle billeder fra Corn Island.

Belægningssten til forbedring af veje på øen.
Et blik over mod en anløbsmole ved en fiske industri, hvor der forarbejdes hummer.

Både ligger i bugten og dem til højre er hummer fartøjer til fiskeri af hummer.

Øen er for mange en turist distination og hytten her er fra hotellet El Paraiso, et virkeligt godt sted for ophold.

Til sidst et par billeder af den virkelig fine badestrand, som der var på øen.

 

Til top af siden