Billeder - Patuakhali Distrikt

 

 

 

 

Tilbage til forside - Bangladesh: Klik her

Patuakhali Distrikt.

Patuakhali (পটুয়াখালী) distrikt har en befolkning på ca. 1,5 mio (1995).

Distriktets areal er 3.205 kvadratkilometer og omfatter en masse øer i Padma flodens delta,
de ligger udsat for monsuntidens oversvømmelser.

Der er opført betonbygninger på høje pæle til beskyttelse for befolkningen under stormfloder.

Disse bygninger kunne ses mange steder i distriktet.

Denne side er inddelt med den nordlige del af distriktet først.

Her er et indblik i den frodige natur, som findes, samt en solid og god bro over en flod.

Der er nok af mursten som knuses til "khoa" til brug for vejbygning og mindre krævende beton.

Billederne viser opbygningen af en vej hvor man med håndkraft stamper materialet sammen og til slut det færdige resultat.

En primitiv bro i stål for gående.

Børnene færdes hjemmevandt på en båd.

En "kanal" biflod er tømt for vand og uddybning foregår med hakke og materialet bæres op i kurve.

Dette for at give mulighed for bedre sejlads.

Til højre den vandfyldte "kanal"

En gruppe kvinder - enker eller enlige - blev trænet i vedligeholdelse af en mindre vejstrækning.

Her et billede af dem, hvor de afventer modtagelse af en officiel gæst.

Stole sat frem til officielle gæster i en landsby.

Til højre fortæller en gruppe kvinder om den træning de har fået.

Til venstre en større bambusbro - simpel, men den fungerer og den kan åbnes for trafik af både, som kræver større højde.

Til højre en transport med en kurv levende kyllinger på ladet.

En kvindegruppe arbejder med brodering og syning, som de er blevet trænet i.

Turen går nu til det østlige område, hvor projektets båd bruges, idet det går rundt til en del af øerne i deltaet.

Undervejs passeres adskillelige lokale både, som roes med årer og styres ved en fastgjort åre i agterenden.

I en mindre landsby ses deres altmulig butik til venstre.
Til højre ses ind over markedspladsen.

Ved anløb til en anden ø, så vejen fra start rimelig ud.
Til højre et par kid, som der var mange af.

Men ret hurtigt bliver det et par spor igennem marken og tilsidst kun et enkelt spor.

Her var ingen Rickshaws, det var kun gående.

Lidt senere var der en simpel bygning næsten uden vægge. Det var den lokale skole,
hvor børnene var igang med at få undervisning.

Man sidder på sivmåtter og bruger tavler med kridt.

Børnene fik fri, så de kom ud på vejen og blev fotograferet.

På vej tilbage havde en lokal landmand sat bord og stole ud og her blev der budt på "dab",
det er friske grønne kokosnødder, som åbnes lidt og man drikker juicen i den.

På en anden ø var der en større markedsplads.

Billedet til højre viser en vej som blev istandsat.

Til venstre den lokale leder på sit kontor - et blikskur med et bord.
Børnene kigger ind ad vinduet uden glas.

Til højre børnene uden for en skole med deres lærere.

På det næste billede ses skolen, hvor bøflerne går rundt i rismarken.

Dette billede viser en rimelig mindre vej.

Til venstre en passager båd på vej mod hovedstaden Dhaka - en tur på ca. 1 døgn.

Det andet billede viser et par lokale både forsynet med ekstra side pontoner for ikke at kæntre.
De er fuldt læsset med brændte lerkrukker.

Blik mod en mindre landsby.

Herefter gik turen til den sydlige del af distriktet, hvor der kunne køres i bil helt til stranden,
dog var der 3 færger, som var afhængige af tidevandet.
I dette område er der mere end 3 meters forskel mellem høj- og lavvande.

Ved en af færgerne skulle der lægges køreplanker ud tilpasset bilen der skulle ombord.

Den enne gang var der ved færge nummer 2 et skib der lossede mursten,
så færgen sejlede ikke førend tilkørslen igen var fri for mursten.

Vejene lå her på høje diger og husene langs med havde pæle til fundering.

Til højre et lokalt trafik punkt, hvor lokale passagerbåde til de mindre øer afgik.

Billederne her viser Kuakata stranden ved den Bengalske bugt,
til højre en fiskerbåd der ligger ved land sidst på dagen.

Fangsterne var hajer og de såkaldte hajfinner blev skåret fra og hængt til tørre førend de kunne eksporteres.
Det overskydende fra fiskene blev smidt ud til den meget store flok hunde, som var på stedet.

Der hentes grønne kokosnødder ned!

Til højre en udgravning for etablering af et støbt underløb under en vej.

Ved sejlads i området var der ofte børn på bredden foran deres hus.

Billedet til højre viser en båd, hvorfra der dykkes for at hente sand op.

En mindre landsby passeres og til højre et billede af et blomstrende træ.

Alle typer af varer blev sejlet rundt for forsyning af de mindre samfund, her en typisk last af blik krukker m.m.

Det næste billede er fra en markedsplads meget tæt på den Bengalske bugt.

På en tur i det vestlige område samt Barguna distrikt skulle der besigtiges mere end 10 km vej,
hvilket skete ved brug af Rickshaws.

Ved et andet tidspunkt foregik turen i båden ad en mindre forbindelse mellem 2 større floder.

Det betød at der ved lavvande var meget lavt vand på midten
og båden måtte skubbes fremad indtil der igen var nok vanddybde.

Ved overfarten fra Amtali var der på Barguna siden til tider et meget stort rejefiskeri både på floden og langs bredden.
Her stod det ene net efter det andet.

Folk samledes ofte ved færgernes anløbsbroer, hvor der også kunne være større både til lokal trafik.

Billederne her viser en skole udflugt, hvor man leger og hygger sig med børnene, der er i deres fineste tøj.
Der blev også lavet en god ret mad til alle, d.v.s. masser af ris samt andre gode sager.

Billedet her viser et privat hus, som tilhørte en af vores ansatte.
Til højre ses han sammen med sin lille familie.
Huset var simpelt opført med blikplader udvendigt på vægge og tag.

Billedet til venstre er fra deres spise stue og til højre ses deres soveværelse.

De havde en enkelt høne, der gik rundt inden døre.

Det sidste billede viser deres aftrædelsesrum tæt ved flodbredden.

 

Til top af siden