Myrna og Ole Olsen

 

 

 


Velkommen til vores hjemmeside, der blandt andet handler om vores slægter, men vi viser og beskriver oplevelser fra vores 12 år i udviklingslande samt fra nogle rejser.
I menuen kan du komme direkte til de enkelte sider på hjemmesiden. Menulinien viser vores 3 hovedområder, hvis man ønsker at se om vores arbejde i udlandet så klik på "Arbejde i udlandet", hvorefter der til venstre er en menu for det enkelte land, her kan så vælges et emne.
På samme vis er der menuer for de 2 andre områder.

Arbejde i udlandet

 

Billedet til højre er grænsen mellem Afghanistan og Pakistan
Til venstre er det Garifuna børn i skoleuniform i Nicaragua.

I dette afsnit fortæller vi om oplevelser fra vores udstationeringer i 3. verdens lande, hvor vi med billederne fortæller om landene.

Vi var først i Pakistan i perioden 1990 - 92 for et dansk rådgivende firma. Herefter var det Bangladesh i perioden 1994 - 98 og tilsidst Nicaragua, hvor vi var i perioden fra 1998 - 2002. De 2 sidstnævnte lande var for Danida.

Arbejdet har været vedligeholdelse af hovedlandeveje i Pakistan og infrastruktur arbejder i de andre lande.
Infrastrukturen var en blanding af mindre veje, kanaler, moler og meget mere, alt sammen til forbedring af samfærdslen i lokalområderne.

Slægter

Myrnas slægt har rødder fra det sydlige Jylland samt fra det østlige Fyn med både håndværkere og landbrugere.

Oles slægt er primært fra det nordvestlige Sjælland med vægt på Odsherred, ligeledes med både håndværkere og landbrugere.

Til venstre: Myrnas forældre
Til højre: Oles forældre

Rejser

Vi har i årene i udlandet været på besøg i andre lande, hvor vi har rejst som turister, her på siderne viser vi billeder fra disse rejser. Efter vore hjemkomst til Danmark har vi været på ferie i flere lande og vi viser billeder fra disse.

Under denne fane vil der fra tid til anden blive vist billeder fra rejser fra tiden førend vores ophold i udlandet.

Øverst til venstre: Hus på landet i Nepal
Øverst til højre: Springvand i Madrid, Spanien
Nederst til venstre: Poros by, Grækenland
Nederst til højre: Brocken station i Harzen, Tyskland

Nyopsætning af hjemmesiden er under udførelse, på nuværende opdatering er der foretaget ny opsætning af siderne vedrørende "Arbejdet i udlandet"

 

Webmaster

Opdateret 7. juli 2019