Jøderne

 

 

 

 

Tilbage til Forside Slægt: Klik her

Skriftet kan ses på flg. link - klik her

Jøders overgang til kristendom.

I begyndelsen af 1755 meddelte sognepræst Jacob Bagger, Skamstrup kirke, biskop Peder Hersleb,
at han havde fået "Een Embeds-Sag" af stor vigtighed, til hvilken han måtte udbede sig biskoppens vejledning:

En jøde Jochum Wulf, som i 2 - 3 år havde boet i Søndersted sogn, havde netop henvendt sig til ham
og erklæret, at han, hans hustru og seks børn agtede at antage den Christelige Religion og derudi lade sig undervise.

Min Tiptip oldemor var en af de 6 børn og hun var 7 år, da hun blev døbt.

Johannes Melchior Jensen, har givet følgende uddrag af en bog om "Holdninger til jødedom og jøder i Danmark.
Titlen er:
"De fromme og jøderne."

Uddraget er vist med tilladelse af Johannes Melchior Jensen

 

 

Til top af siden