Jøderne

 

 

 

Menu for slægter

 

 

 

Johannes Melchior Jensen, har givet følgende uddrag af en bog om "Holdninger til jødedom og jøder i Danmark.
Titlen er:
"De fromme og jøderne."

Skriftet kan ses på flg. link - klik her

Uddraget er vist med tilladelse af Johannes Melchior Jensen

 

Jøders overgang til kristendom.

I begyndelsen af 1755 meddelte sognepræst Jacob Bagger, Skamstrup kirke, biskop Peder Hersleb, at han havde fået "Een Embeds-Sag" af stor vigtighed, til hvilken han måtte udbede sig biskoppens vejledning: En jøde Jochum Wulf, som i 2 - 3 år havde boet i Søndersted sogn, havde netop henvendt sig til ham og erklæret, at han, hans hustru og seks børn agtede at antage den Christelige Religion og derudi lade sig undervise.

Min Tiptip oldemor var en af de 6 børn og hun var 7 år, da hun blev døbt. 

 

 

Til top af siden